Projekty tradycyjnych, klasycznych rezydencji i domów w stylu dworkowym. Wszystkie projekty z obowiązkowymi atrybutami zapożyczonymi z tradycyjnej architektury histotycznej: z zadaszonym gankiem podkreślającym wejście na osi dworku, z dachami z lukarnami doświetlającymi poddasza dużych rezydencji, z gzymsami, boniowaniami na ścianch i z opaskami oraz ze szprosami w oknach.
Polecane projekty