Zaletą projektów wolnostojących domów pietrowych jest brak styku z sąsiednim budynkiem. Piętro bez skosów będzie miało identyczną powierzchnię użytkową jak kondygnacja poniżej i można je doświetlić tradycyjnymi oknami z parapetem, bez konieczności budowy lukarn. 
Polecane projekty