Rzut poddasza użytkowego pod dachem stromym rysuje się tak, jakbyśmy odcięli część bydynku która znajduje się powyżej poziomu 1,50m ponad posadzką górnej kondygnacji. W związku z tym te zaczernione grube pola równoległe do linii okapów to właśnie hipotetyczny przekrój przez połać dachową, a nie żadna ze ścian. Od strony wnętrza mamy tam wysokośc dokładnie półtora  matra do gotowej podłogi. Rozpoznamy je tym łatwiej, że w większości projektów osadzone są w tej linii okna dachowe. Pozostałe oznaczenia nie różnią się od tych widzianych na rzucie parteru.