Gwarancja zwrotu projektu: każdy kupujący na zasadzie sprzedaży wysyłkowej ma prawo dokonać rezygnacji bez konieczności podawania przyczyny po spełnieniu poniższych warunków: o chęci odstąpienia od zakupu należy telefonicznie poinformować sprzedawcę (nr kontaktowy 71 7835875 i 71 7256079) nie później niż 30 dni od daty odbioru przesyłki z dokumentacją, a sam projekt musi też zostać dostarczony przed upływem tego terminu do sprzedawcy na koszt nadającego. Niezbędne jest odesłanie wszystkich oryginalnych egzemplarzy wraz z oryginałem faktury lub paragonu, a także dołączenie oświadczenia o odstąpieniu od zakupu z datą i podpisem zwracającego. Koniecznie należy podać też numer konta bankowego, na który będziemy mogli zwrócić przelewem zapłaconą cenę projektu.

Przyjmujemy zwroty wyłącznie kompletu wszystkich oryginalnych i nienaruszonych egzemplarzy projektu gotowego, bez pieczątek, podpisów i korekt adaptującego.

Uwaga: nie przyjmujemy przesyłek na nasz koszt.

Gwarancja wymiany projektu na inny: przez 3 miesiące od zakupu projektu dajemu Państwu możliwość jednokrotnej jego wymiany na inny z naszej oferty, bez podawania konkretnej przyczyny. Procedura jest podobna jak w przypadku zwrotu. Nie należy przesyłać do nas jedynie oryginału faktury, tylko kopię i prosimy też dołączyć pismo z podaniem, na jaki projekt ma być dokonana wymiana i pod jaki adres mamy go wysłać. Nowa dokumentacja będzie Państwu dostarczona przesyłką na koszt odbiorcy.

Ważne: W przypadku wymiany na projekt droższy, dołączymy fakturę na kwotę równą różnicy w cenie, a przesyłka z projektem zostanie wysłana jako pobraniowa. Nie zwracamy różnicy, jeżeli wymiana ma być na projekt tańszy.

Dodatkowe informacje znajdują się tutaj: REGULAMIN