Dokumentacja projektowa dostarczana jest Państwu w czterech identycznych egzemplarzach zawierających opis i rysunki w częściach: architektonicznj, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych (w zakresie wewnętrznej instalacji wod.-kan, c.o. i gazu) oraz wewnętrznych instalacji elektrycznych. Rysunki są wykonane w skali 1:100 za wyjątkiem przekrojów pokazanych w większej skali 1:50. Wszystkie projekty domów są zgodne z warunkami technicznymi WT 2021.

W branży architektonicznej znajdują się elewacje, rzuty wszystkich kondygnacji, więźba wraz z zestawieniem drewna, rzut dachu oraz zestawienie stolarki otworowej. Na rysunkach konstrukcyjnych pokazane są fundamenty wraz z przekrojami szczegółowymi oraz rzut konstrukcji i stropu, na którym zlokalizowane są wszystkie elementy z podaniem sposobu ich zbrojenia.

W części instalacji sanitarnych zawarte są rzuty kondygnacji z poszczególnymi instalacjami oraz rozwinięcia. Projekt instalacji elektrycznych obejmuje rozdzielnicę budynku i lokalizację wszystkich gniazd wtykowych, źródeł światła i wyłączników.

Zamawiający otrzymuje także kopie zaświadczeń przyznania uprawnień projektowych i wpisów do izb branżowych autorów wszystkich branż projektu gotowego. Dokumenty te są datowane na czas powstania dokumentacji, co odpowiada stanowisku GINB, który obowiązek dołączenia aktualnych zaświadczeń nakłada na autorów adaptacji, zyskujących prawa projektantów budynku, na który wydawane jest pozwolenie na budowę. Ze swej strony nasza firma dba o ciągłą aktualizację, uzupełnianie i dopasowanie sprzedawanej przez nas dokumentacji do aktualnych norm i przepisów prawa budowlanego.

Uwaga: wszystkie materiały ilustrujące nasze projekty domów jednorodzinnych na stronach www przygotowane są na podstawie koncepcji architektonicznych i z tego względu mogą w niewielkim stopniu różnić się w szczegółach od gotowej dokumentacji.

Przykładowe rysunki z projektu: elewacje, rzut parteru, rzut więźby, rzut dachu.

elewacje projekt bellarzut projekt bellawięźba projekt bellarzut dachu projekt bella