Gotowa dokumentacja projektowa dostarczana jest Państwu w trzech identycznych egzemplarzach projektu architektoniczno-budowlanego służących do uzyskania pozwolenia na budowę jednego domu wraz z trzema, jedno- albo dwutomowymi egzemplarzami projektu technicznego, który nie jest załączany do wniosku o pozwolenie na budowę i nie podlega urzędowemu zatwierdzeniu. Wszystkie projekty domów są zgodne z warunkami technicznymi WT2021.


            W projekcie architektoniczno-budowlanym opisane zostały podstawowe dane  budynku, takie jak: zestawienie powierzchni pomieszczeń, warstwy budowlane, materiały wykończeniowe, dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej. Rysunki przedstawiają elewacje, rzuty fundamentów i wszystkich kondygnacji, rzut dachu oraz przekrój. Wykonane są w skali 1:100 za wyjątkiem przekrojów pokazanych w większej skali - 1:50.

           Pierwszy tom projektu technicznego zawiera opis branż konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych oraz wewnętrznych instalacji elektrycznych, a także charakterystykę energetyczną oraz analizę środowiskowo-ekonomiczną. Na rysunkach konstrukcyjnych pokazane są fundamenty wraz z przekrojami szczegółowymi oraz rzut konstrukcji i stropu, na którym zlokalizowane są wszystkie elementy z podaniem sposobu ich zbrojenia, więźba wraz z zestawieniem drewna oraz zestawienie stolarki otworowej. Projekt instalacji elektrycznych obejmuje rozdzielnicę budynku i lokalizację wszystkich gniazd wtykowych, źródeł światła i wyłączników, fotowoltaikę oraz schematy instalacji odgromowej. W części instalacji sanitarnych zawarte są rzuty kondygnacji z poszczególnymi instalacjami (w zakresie wewnętrznej instalacji wod.-kan, c.o., gazu albo c.o. z pomopą ciepła i wentylacji mechanicznej z rekuperacją) oraz rozwinięcia. Drugi tom projektu technicznego stanowią obliczenia konstrukcyjne.


            Zamawiający otrzymuje także kopie zaświadczeń przyznania uprawnień projektowych i wpisów do izb branżowych autorów wszystkich branż projektu gotowego. Dokumenty te są datowane na czas powstania dokumentacji, co odpowiada stanowisku GINB, który obowiązek dołączenia aktualnych zaświadczeń nakłada na autorów adaptacji, zyskujących prawa projektantów budynku, na który wydawane jest pozwolenie na budowę. Ze swej strony nasza firma dba o ciągłą aktualizację, uzupełnianie i dopasowanie sprzedawanej przez nas dokumentacji do aktualnych norm i przepisów prawa budowlanego.

Projekt domu jednorodzinnego wysyłamy w firmowej teczce.

Uwaga: wszystkie materiały ilustrujące nasze projekty domów jednorodzinnych na stronach www przygotowane są na podstawie koncepcji architektonicznych i z tego względu mogą w niewielkim stopniu różnić się w szczegółach od gotowej dokumentacji.


Przykładowe rysunki z projektu: elewacje, rzut parteru, rzut więźby, rzut dachu.
elewacje projekt bellarzut projekt bellawięźba projekt bellarzut dachu projekt bella