Minimalne wymiary działki które widzimy w danych technicznych każdego projektu uwzględniają rozmiary rzutu poziomego domu oraz najmniejsze możliwe odległości od jego ścian z oknami (4,0m) i bez okien (3,0m) do granicy działki. Nie bierzemy pod uwagę wielkości tarasów zewnętrznych, bo w prosty sposób można je zawsze pomniejszyć przy udziale architekta adaptującego, jeżeli wystawać będą zbyt daleko poza obrys budynku.

            Nie zawsze jednak uda się na posiadanym kawałku terenu wybudować wybrany domek, nawet jeżeli minimalne wymagania będą spełnione. Przez naszą działkę mogą bowiem przebiegać różne sieci i inne elementy uzbrojenia podziemnego, od których ewentualnie trzeba sie będzie odsunąć, a przede wszystkim nie zawsze minimalna działka wystarczy aby spełnić wymogi Planu miejscowego lub Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Bez wglądu do tych dokumentów nie będziemy mogli jednoznacznie ocenić jej przydatności do naszych celów. Ważne będzie zwrócenie uwagi na przebieg obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz stosunku wielkości powierzchni zabudowy domu do powierzchni działki, a nawet ilości terenu zielonego, który zobligowani jesteśmy do pozostawienia.

            Z tego względu, po własnej wstępnej analizie rzutu minimalnej działki, którą opublikowaliśmy, warto jest przeanalizować ją jeszcze z fachowcem, najlepiej z potencjalnym adaptującym.