Projekty niewielkich altan ogrodowych, które dzięki powierzchni zabudowy nie przekraczającej 35m2, można wybudować bez pozwolenia na budowę. Wymaganie jest tylko dokonanie zgłoszenia, do którego załącznikiem będzie projekt.