Projekty domków o powierzchni zabudowy do 35m2, których budowę można zacząć bez pozwolenia na budowę. Domki letniskowe i gospodarcze tylko na zgłoszenie. W zależności od zadeklarowanej funkcji dozwolone jest postawienie dwóch domków gospodarczych na każdych 500m2 działki, albo jednego takiego domku letniskowego.

Dlaczego możliwość budowy domku do 35m2 bez pozwolenia jest szybsza?

Dodatkowo należy zapytać też i o ile (dni) może być szybsza. Na zgodę urzędu, a w zasadzie na brak jego srzeciwu na nasze zgłoszenie zamiaru postawienia domku o powierzchni zabudowy do 35m2 czekamy 30dni. Brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę oznacza też, że w postępowaniu administracyjnym nie będą zawiadamiani właściciele działek sąsiednich, co może jeszcze bardziej przeciągnąć dłuższy termin 65 dni dotyczący wniosków o pozwolenie na budowę. Warto podkreślić, że realizacja domku na zgłoszenie jest możliwa tylko wtedy, gdy jego obszar oddziaływania nie będzie wykraczać poza granice działki. O pomoc w określeniu jego wielkości można zwrócić się do fachowca, do projektanta z uprawnieniami.

Polecane projekty