Katalogowe projekty domów można zmieniać w bardzo szerokim zakresie. Ograniczeniem będzie jedynie rozsądek i możliwości techniczno-funkcjonalne, bo też nie wszystkie postulowane zmiany można wprowadzić do każdego projektu chociażby z uwagi na założone w projekcie schematy konstrukcyjne. W przypadku naszych projektów domów dostępnych online zgoda na zmiany od autora dokumentacji powtarzalnej jest wydawana bezpłatnie i dość liberalnie, więc od tej strony Inwestor i adaptujący nie powinien spodziewać się żadnych ograniczeń. Do najłatwiejszych zmian należy zaliczyć te, które nie naruszają konstrukcji, a więc korekty przebiegu ścian działowych, wymiarów i umiejscowienia otworów okiennych i drzwiowych oraz przede wszystkim zastosowanie innych materiałów oraz rozwiązań instalacji wewnętrznych. Względnie bezproblemowe jest podniesienie ściany kolankowej (czasami konieczne jest jej wzmocnienie np. przez zagęszczenie trzpieni), trzeba mieć jednak na uwadze, że taka zmiana wymusi też podniesienie poziomu dolnej krawędzi okien połaciowych. Przy wysokim parapecie jakość pomieszczeń znacznie ucierpi, bo przez okna nie będziemy widzieć otoczenia, a wyłącznie niebo.

Trochę bardziej skomplikowana sytuacja jest w przypadku zmiany gabarytów zewnętrznych budynku i np. lokalizacji kotłowni. Nie będzie to żadnym problemem, jeżeli powiększanie domu zachowa istniejący schemat konstrukcji, rozparcie stropów oraz więźby. W przypadku zmiany lokalizacji kotłowni jedynie należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniego nowego miejsca na komin; aby nie kolidował z elementami konstrukcji i więźbą. Przy poszerzaniu budynku koniecznie trzeba to zrobić o wartość wielokrotności modułu stropu; unikniemy przy tym pracochłonnego docinania belek.

Pomysły na najbardziej rewolucyjne zmiany, czyli zwiększanie wszystkich gabarytów budynku, albo duże ingerencje w dach będą pociągać za sobą najczęściej konieczność prawie w 100% nowej konstrukcji, a wtedy czasami wykorzystanie gotowego projektu może okazać się nieopłacalne. Zawsze można skonsultować się z adaptującym jeszcze przed zakupem dokumentacji. My ze swej strony udostępniamy zainteresowanym wersje demo rzutów i przekroju i mając je w ręku łatwo będzie wcześniej ocenić stopień trudności postulowanych zmian. Unikniemy w ten sposób późniejszych rozczarowań i nadmiernych kosztów na etapie adaptacji projektu.